எனினும் நாமல் ராஜபக்ஷ வெளியிட்டுள்ள குறித்த ஆவணமானது கடந்த மே மாதத்திற்குரியது. எனினும் அமெரிக்க குடிவரவு குடியகல்வு திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள ஆவணத்தில், கடந்த செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதி வரை அமெரிக்க பிரஜாவுரிமையை நீக்கிக் கொண்டவர்கள் பட்டியலிலேயே கோத்தாபய ராஜபக்ஷவின் பெயர் உள்ளடக்கப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.