Ticker

6/recent/ticker-posts

இலங்கை வங்கியில் (BOC) பதவிவெற்றிடடங்கள் | #Trincoinfo

👉🏿 இலங்கை வங்கியில் பதவிவெற்றிடடங்கள்
👉🏿 முடிவூ திகதி :- 12-11-2019
 பதவி :- Chief Information Officer
 பதவி :- Chief Marketing Officer (சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி)
 பதவி :- Chief Financial officer (தலைமை நிதி அதிகாரி)
👉🏿 இலங்கை வங்கியில் பதவிவெற்றிடடங்கள்
👉🏿 தெரிவூ முறை- நேர்முக பரீட்சை
👉🏿 விண்ணப்பிக்கு முறை - சுயவிபரக் கோவையை அனுப்ப வேண்டும்
👉🏿 விண்ணப்பிக்கு முகவரி மற்றும் மற்றைய விபரங்களுக்கு கீழ் உள்ள

பதவி :- Chief Information Officer

பதவி :- Chief Marketing Officer (சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி)

பதவி :- Chief Financial officer (தலைமை நிதி அதிகாரி)