இலங்கை - ஜேர்மன் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிறுவகம் மொரட்டுவை | Trincoinfo👉🏿இலங்கை - ஜேர்மன் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிறுவகம் மொரட்டுவை
(கைத்தொழில், வாணிப அலுவல்கள், கூட்டுறவுத்துறை அபிவிருத்தி, நீண்டகால இடம்பெயர்ந்த நபர்களின் மீள்குடியேற்றம், தொழிற்பயிற்சி மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு)
தேசிய தொழில் பயிலுநர் திட்டத்தின் கீழ் முழுநேர பயிற்சி நெறிக்கான அனுமதி - 2019

👉🏿முடிவூ திகதி :- 21-06-2019

👉🏿 மேதிக விபரங்களுக்கு..
Post a Comment

0 Comments