கமத்தொழில் கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள்.... பதவி வெற்றிடங்கள் | Trincoinfo


கமத்தொழில் கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள்.... பதவி வெற்றிடங்கள்

👉🏿 கமத்தொழில் கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் கால்நடை அபிவிருத்தி நீர்ப்பாசனம் மீன்பிடி மற்றும் நீரில் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சில் பதவி வெற்றிடங்கள் 👉🏿 விண்ணப்ப முடிவூ திகதி - 25-05-2019 👉🏿 மேலதிக விபரங்களுக்குPost a Comment

0 Comments